Günün Sözü


Günün Sözü

19 Haziran 2009 Cuma

"Gömleğin bir düğmesi yanlış iliklensin, diğerleri de yanlış olur."


Reklam Siteye Destek

İçin Reklamı Tıklayın

--------------------------


•Bilgi-avim


Pagerank


 


BiLgi DŁnyası

Matris ve Determinant (Mat-2)

 

MATRİS ve DETERMİNANT

 

A. MATRİSİN TANIMImatris denir.satır, düşey sıralara sütun adı verilir.

 

şeklinde, bir cismin elemanlarının sıralı bir tablosuna m ´ n türünde
(m tane satır ve n tane sütun) bir

Matrisler büyük harfle gösterilir. Tablodaki yatay sıralara

      B. MATRİS ÇEŞİTLERİ1. Sıfır MatrisiBütün elemanları sıfır olan matrise sıfır matrisi denir.2. Kare Matrisi

 

elemanları, A matrisinin 1. satırını oluşturmaktadır.

     

 

elemanları, A matrisinin 3. sütununu oluşturmaktadır.

Burada aij genel terimi gösterir. i, satır numarası ve j, sütun numarasıdır.

Bu matrisin m kadar satırı, n kadar sütunu vardır.

 

 

 

 

 

 

     

Satır ve sütun sayısı eşit olan matrise kare matris denir.3. Birim Matris

A matrisi (4 ´ 4 boyutlu) 4 satırlı ve 4 sütunlu bir kare matristir.

 

 

     

Bütün köşegen elemanları 1 ve diğer bütün elemanları sıfır olan kare matrislere birim matris denir ve birim matris I harfi ile gösterilir. Yandaki matris 4 ´ 4 boyutlu birim matristir.C. MATRİSLERİN EŞİTLİĞİAynı türden iki matrisin, bütün aynı indisli terimleri eşit ise, bu matrisler eşittir. Bu ifadenin tersi de doğrudur. Yani, eşit iki matrisin, aynı indisli bütün terimleri eşittir.D. MATRİSİN DEVRİĞİ (TRANSPOZU)Bir matrisin devriği (transpozu) satırların sütun, sütunların satır haline getirilmesiyle elde edilen matristir.E. MATRİSİN REEL SAYI İLE ÇARPIMIBir matris c gibi bir sayı ile çarpılınca matrisin bütün elemanları c ile çarpılır.

 

 

 

 

 

 

Bir A matrisinin transpozu AT ya da Ad biçimlerinden biri ile gösterilebilir.

     

 

 

 

 

      F. MATRİSLERİN TOPLAMIAynı türden matrisler toplanır. Bunun için, aynı indisli terimler toplanır.

 

 

 

      G. MATRİSLERİN FARKIAynı türden matrisler çıkarılır. Bunun için, aynı indisli terimler çıkarılır.

 

 

 

 

     

Özellik

 1. A + B = B + A (Değişme özelliği vardır.) 2. A + (B + C) = (A + B) + C (Birleşme özelliği vardır.)3. A + O = O + A = A (Sıfır matrisi toplamaya göre birim (etkisiz) elemandır.)4. A + (–A) = O (–A matrisi A matrisinin toplamaya göre tersidir.)5. (A + B)T = AT + BT 6. (A – B)T = AT – BT 7. k × (A + B) = k × A + k × B  8. k × (A – B) = k × A – k × B

 

 

 

 

 

 

 

 9. (k + p) × A = k × A + p × A  10. k × (p × A) = (k × p) × A

 

 

 

 

 

m ´ n türünde A matrisi ile n ´ p türünde B matrisinin çarpımı m ´ p türünde olur.

Çarpma işlemi birinci matrisin satırları ile ikinci matrisin sütunları çarpılıp toplanarak yapılır.

 

H. İKİ MATRİSİN ÇARPIMIA ve B matrislerinin çarpılabilmesi için A matrisinin sütun sayısı,
B matrisinin satır sayısına eşit olmalıdır.

Özellik

 1. A × B ¹ B × A (Değişme özelliği yoktur. Ancak bazı özel durumlarda eşitlik olabilir.)2. A × (B × C) = (A × B) × C (Birleşme özelliği vardır.)3. A × (B + C) = A × B + A × C4. A × B = O ise A = O veya B = O olması gerekmez.5. A × I = I × A = A (I matrisi çarpmaya göre etkisiz elemandır.) 6. A × B = B ise A = I olması gerekmez. 7. (A × B)T = BT × AT

     A × I = I × A

     Am × An = Am + n

     A–1 × A = A × A–1

 

 

     (B + C) × A = B × A + C × A

     Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine sağdan ve soldan dağılma özelliği vardır.

 

 

 

 

     (A × B × C)T = CT × BT × AT

 

 

 

 

     

Ayrıca,

     

olur.

Birim matrisin bütün kuvvetleri yine birim matristir.

     

I. KARE MATRİSİN KUVVETİA bir kare matrisi I birim matris ve m, n pozitif tam sayı olmak üzere, matrisin kuvveti aşağıdaki biçimde ifade edilir.

Kural

2 × 2 boyutundaki bazı özel matrislerin büyük kuvvetleri karşımıza çıkabilir.

Bu özel durumların başlıcaları şunlardır:

 

 

J. MATRİSİN DETERMİNANTIDeterminant, kare matrisleri bir sayıya eşleyen fonksiyondur.

Kural

Türü ne olursa olsun, birim matrisin determinantı 1 dir.

 

 

1. Sarrus KuralıA = [aij]3×3 biçimindeki matrislerin determinantını bulmak için Sarrus kuralı kullanılır.

 

      1. İlk iki satır sırasıyla alta birer defa daha yazılır. 2. Köşegeni oluşturan a11, a22, a33 çarpılır; çarpım sağa yazılır.3. Köşegenin hemen altındaki a21, a32, a13 çarpılır; çarpım sağa yazılır.4. Aynı yaklaşımla a31, a12, a23 çarpılır; çarpım sağa yazılır.5. Sağa yazılan üç çarpımın toplamı T1 olsun6. Diğer köşegeni oluşturan a13, a22, a31 çarpılır; çarpım sola yazılır.7. Diğer köşegenin hemen altındaki a23, a32, a11 çarpılır; çarpım sola yazılır.8. Aynı yaklaşımla a33, a12, a21 çarpılır; çarpım sola yazılır.9. Sola yazılan üç çarpımın toplamı T2 olsun,

 

3 ´ 3 türündeki bir matrisin determinantı şöyle bulunur:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10. A matrisinin determinantı: detA = T1T2 dir.2. İşaretli Minör (Kofaktör)Bir kare matriste aij elemanının minörü Mij olsun.

Kural

matrisi verilsin.

Bir matrisin determinantı, bu matrisin herhangi bir satır veya sütun elemanları ile bu elemanların işaretli minörlerinin çarpımlarının toplamına eşittir.

i. satıra göre determinant:

     

 

j. sütuna göre determinant:

     

 

 

3. Determinantın Özellikleri

Özellik

Bir satır veya bir sütunun tüm elemanları sıfır olan matrislerin determinantı sıfırdır.

Herhangi iki satır veya iki sütunun elemanları eşit olan matrisin determinantı sıfırdır.

Herhangi iki satır veya iki sütunun elemanları orantılı olan matrisin determinantı sıfırdır.

Herhangi iki satır veya iki sütunun yerleri değişirse determinantının işareti değişir.

Bir kare matrisin determinantı ile transpozunun determinantı eşittir.

Kare matrislerin çarpımlarının determinantı, bu matrislerin determinantları çarpımına eşittir.

      det(A × B) = detA × detB

Bir kare matrisin kuvvetinin determinantı, determinantının kuvvetine eşittir.

      detAn = (detA)n Bir kare matrisin çarpmaya göre tersinin determinantı, determinantının tersine eşittir.

     

 

A = [aij|m×n matrisinin k ile çarpımının determinantı,
A nın determinantının kn ile çarpımına eşittir.

     

 

Bir kare matrisin bir satır ve bir sütunun tüm elemanları
k ile çarpılırsa, elde edilen matrisin determinantı ilk matrisin determinantının k ile çarpımına eşittir.

Bir matrisin herhangi bir satırını k ile çarpıp diğer bir satıra ekleyince veya herhangi bir sütununu k ile çarpıp diğer bir sütuna ekleyince determinantının değeri değişmez.

Sadece bir satır veya bir sütun elemanları farklı olan matrislerin determinantları toplamı, diğer satır veya sütunları aynı olan ve farklı sütunu farklı sütunların toplamı kadar olan yeni matrisin determinantına eşittir.

 

 

 

 

     

 

 

 

Determinantı sıfırdan farklı matrislerin tersi vardır.

 

     

K. EK MATRİS (ADJOİNT MATRİS)Bir matrisin elemanları yerine, o elemanların işaretli minörlerinin yazılıp transpozu alınarak elde edilen matrise ek matris denir ve Ek(A) biçiminde gösterilir.L. BİR MATRİSİN ÇARPMA İŞLEMİNE GÖRE TERSİa = [Aij]m×m biçimindeki kare matrislerin, çarpmaya göre tersini A–1 biçiminde gösteririz.

Kural

 

Özellik

 

 

 

 

 

aij elemanının işaretli minörü (kofaktörü):

     

 

Determinant fonksiyonunun, kare matrisi eşlediği o sayıya matrisin determinantı denir.

A matrisinin determinantı, detA veya |A| biçiminde gösterilir.

|A|, matrislerde mutlak değer anlamına gelmez. |A| sıfır veya negatif de olabilir.

 

 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 

dizilerWebmasterim.ComGenelSiteni EkleHit-Kurdu

Site EkLe, Hit Kazan, Toplist, Hit Al, Hit Kazan Google Toplist, Googlelist, Google ListAradur.com | Arama Motoru

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=